Skip to main content
Finance

Podnikové výkaznictví

Podniky působící v EU musí z důvodu transparentnosti zveřejňovat ve výkazech určité informace o svých financích a o své činnosti.