Skip to main content
Finance

Poročanje podjetij

Podjetja, ki poslujejo v EU, bi morala zaradi transparentnosti v poročilih razkriti nekatere finančne podatke in informacije o svojem poslovanju.