Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance
logo-fin-net.png

Мисия на FIN-NET

FIN-NET е мрежа от национални организации, които отговарят за извънсъдебното уреждане на жалби на потребители в областта на финансовите услуги.

Мрежата обхваща страните от Европейското икономическо пространство, което включва

  • Европейския съюз
  • Исландия
  • Лихтенщайн
  • Норвегия

FIN-NET бе създадена от Европейската комисия през 2001 г.,

  • за да насърчава сътрудничеството между националните омбудсмани в областта на финансовите услуги;
  • да предоставя на потребителите лесен достъп до процедури за алтернативно разрешаване на трансгранични спорове във връзка с предоставяне на финансови услуги

Членство във FIN-NET

В момента FIN-NET има 60 членове в 27 страни. Можете да видите членовете по държави тук.

Всеки орган в Европейското икономическо пространство може да се присъедини към FIN-NET, ако

В документ, наречен меморандум за разбирателство, е определено как членовете трябва да си сътрудничат за извънсъдебно уреждане на трансгранични финансови спорове.

Документи