Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

FIN-NET's formål

FIN-NET er et netværk af nationale organisationer, der er ansvarlige for at behandle klager fra forbrugerne på området for finansielle tjenesteydelser, uden at der involveres en domstol.

Netværket dækker landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, dvs.:

  • Den Europæiske Union
  • Island
  • Liechtenstein
  • Norge

FIN-NET blev startet af EU-Kommissionen i 2001 for at:

  • styrke samarbejdet mellem de enkelte landes ombudsmænd inden for finansielle tjenesteydelser
  • give forbrugerne let adgang til alternative procedurer for bilæggelse af grænseoverskridende tvister om levering af finansielle tjenesteydelser

Medlemskab af FIN-NET

I øjeblikket har FIN-NET 60 medlemmer i 27 lande. Her kan du se medlemmerne i hvert enkelt land.

Enhver myndighed i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde kan tilslutte sig FIN-NET, hvis den

Et dokument, der kaldes et aftalememorandum, fastlægger, hvordan medlemmerne skal samarbejde for at løse grænseoverskridende finansielle tvister udenretsligt.

Dokumenter