Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

FIN-NETi eesmärk

FIN-NETi võrgustik ühendab riiklikke asutusi, kes tegelevad tarbijavaidluste kohtuvälise lahendamisega finantsteenuste valdkonnas.

Võrgustik hõlmab Euroopa Majanduspiirkonna riike ehk

  • Euroopa Liitu
  • Islandit
  • Liechtensteini
  • Norrat

Euroopa Komisjon asutas FIN-NETi võrgustiku 2001. aastal eesmärgiga

  • soodustada koostööd finantsteenuste valdkonnas tegutsevate riiklike ombudsmanide vahel
  • aidata tarbijatel finantsteenustega seotud piiriüleste vaidluste puhul hõlpsasti kasutada neile sobivat kohtuvälist vaidluste lahendamise menetlust

FIN-NETi liikmed

Praegu on FIN-NETil 60 liiget 27 riigis. Liikmed riikide kaupa leiate siit.

FIN-NETiga saavad ühineda kõik Euroopa Majanduspiirkonnas asuvad asutused, kes

Liikmete omavahelise koostöö reeglid piiriüleste finantsvaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on sätestatud vastastikuse mõistmise memorandumis

Dokumendid