Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

FIN-NETin tehtävä

FIN-NET-verkosto koostuu kansallisista organisaatioista, jotka vastaavat finanssialan palveluja koskevien kuluttajavalitusten käsittelystä tuomioistuimen ulkopuolella.

Verkostossa ovat mukana Euroopan talousalueen maat, eli

  • EU-maat
  • Islanti
  • Liechtenstein
  • Norja

FIN-NETin perusti Euroopan komissio vuonna 2001

  • edistämään finanssialan palveluja koskevaa kansallisten sovittelijoiden yhteistyötä
  • helpottamaan vaihtoehtoisten riidanratkaisumenettelyjen tarjontaa kuluttajille maiden rajat ylittävissä kiistoissa

FIN-NETin jäsenyys

Tällä hetkellä FIN-NETissä on 60 jäsentä 27 maasta. Jäsenet on lueteltu maakohtaisessa luettelossa.

Mikä tahansa organisaatio Euroopan talousalueella voi liittyä FIN-NETiin, jos

Jäsenten toiminta maiden rajat ylittävien finanssipalvelukiistojen ratkaisemisessa on määritelty yhteisymmärryspöytäkirjassa.

Asiakirjat