Skip to main content
Logotip Europske komisije
Finance
logo-fin-net.png

Svrha FIN-NET-a

FIN-NET je mreža nacionalnih organizacija koje su nadležne za izvansudsko rješavanje pritužbi potrošača u području financijskih usluga.

U mrežu su uključene zemlje Europskog gospodarskog prostora (EGP-a), odnosno

  • Europska unija
  • Island
  • Lihtenštajn
  • Norveška

FIN-NET je osnovala Europska komisija 2001. kako bi

  • promicala suradnju među nacionalnim pravobraniteljima koji rade u području financijskih usluga
  • osigurala potrošačima pristup postupcima alternativnog rješavanja sporova (ARS) u prekograničnim sporovima o pružanju financijskih usluga

Članstvo FIN-NET-a

FIN-NET trenutačno ima 60 članova u 27 zemalja. Članove razvrstane po zemljama možete pronaći ovdje.

Bilo koje nadležno tijelo iz Europskog gospodarskog prostora može se pridružiti FIN-NET-u pod sljedećim uvjetima

U dokumentu pod nazivom memorandum o razumijevanju utvrđeno je na koji način članovi moraju surađivati u izvansudskom rješavanju prekograničnih financijskih sporova.

Dokumenti