Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

A FIN-NET küldetése

A FIN-NET a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezésével foglalkozó tagállami testületek hálózata.

A hálózat az Európai Gazdasági Térségben fejti ki tevékenységét. Az Európai Gazdasági Térségbe az alábbi országok tartoznak

  • az Európai Unió tagállamai,
  • Izland,
  • Liechtenstein és
  • Norvégia

A FIN-NET hálózatot 2001-ben hívta életre az Európai Bizottság abból a célból, hogy

  • előmozdítsa a pénzügyi szolgáltatásokkal foglalkozó tagállami ombudsmanok közötti együttműködést, és
  • a fogyasztók számára könnyen igénybe vehető alternatív, azaz peren kívüli vitarendezési eljárásokat biztosítson pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos, több tagországot érintő vitás ügyeik megoldása érdekében

A FIN-NET tagtestületei

Jelenleg a FIN-NET hálózatot 27 ország összesen 60 testülete alkotja. A tagtestületekről itt lehet tájékozódni országok szerinti bontásban.

Az Európai Gazdasági Térség országainak testületei akkor csatlakozhatnak a FIN-NET hálózathoz, ha

Külön dokumentum, ún. egyetértési megállapodás rögzíti, hogy a tagtestületeknek hogyan kell egymással együttműködniük a több tagállamot érintő pénzügyi viták peren kívüli rendezése érdekében.

Dokumentumok