Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Il-missjoni tal-FIN-NET

Il-FIN-NET hu netwerk ta’ organizzazzjonijiet nazzjonali responsabbli għas-soluzzjoni tal-ilmenti barra mill-qorti tal-konsumaturi fil-qasam tas-servizzi finanzjarji barra mill-qorti.

In-netwerk ikopri l-pajjiżi taż-Żona Ekonomika Ewropea (ŻEE) jiġifieri

  • l-Unjoni Ewropea
  • l-Iżlanda
  • il-Liechtenstein
  • in-Norveġja

Il-FIN-NET twaqqaf mill-Kummissjoni Ewropea fl-2001 biex

  • jippromwovi l-kooperazzjoni fost l-ombudsmen nazzjonali fis-servizzi finanzjarji
  • jipprovdi lill-konsumaturi b’aċċess faċli għal proċeduri ta’ soluzzjoni alternattiva għat-tilwim (ADR) f’tilwim bejn il-fruntieri dwar il-provvediment ta’ servizzi finanzjarji

Is-sħubija fil-FIN-NET

Attwalment il-FIN-NET għandu 60 membru f’27 pajjiż. Tista’ ssib il-membri mġabbrin skont il-pajjiż hawnhekk.

Kwalunkwe awtorità fiż-Żona Ekonomika Ewropea tista’ tissieħeb mal-FIN-NET jekk hi

Dokument magħruf bħala memorandum ta’ qbil jiddefinixxi kif il-membri għandhom jikkooperaw biex isolvu tilwim finanzjarju transkonfinali barra mill-qorti.

Id-dokumenti