Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Misja FIN-NET

FIN-NET to sieć krajowych organizacji odpowiedzialnych za pozasądowe rozstrzyganie skarg konsumentów w dziedzinie usług finansowych.

Sieć obejmuje państwa Europejskiego Obszaru Gospodarczego, czyli

  • Unię Europejską
  • Islandię
  • Liechtenstein
  • Norwegię

Sieć FIN-NET została utworzona przez Komisję Europejską w 2001 r. Jej cele to

  • wspieranie współpracy pomiędzy krajowymi rzecznikami finansowymi
  • zapewnienie konsumentom łatwego dostępu do alternatywnych metod rozwiązywania problemów (ADR) w sporach transgranicznych dotyczących świadczenia usług finansowych

Członkostwo w sieci FIN-NET

Obecnie sieć FIN-NET liczy 60 członków w 27 krajach. Dostępna jest lista członków w poszczególnych krajach.

Każdy organ w Europejskim Obszarze Gospodarczym może dołączyć do sieci FIN-NET, jeśli

W protokole ustaleń (ang. memorandum of understanding) określono metody współpracy pomiędzy członkami w pozasądowym rozstrzyganiu transgranicznych sporów finansowych.

Dokumenty