Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Rolul FIN-NET

FIN-NET este o rețea de organizații naționale care soluționează extrajudiciar reclamațiile consumatorilor în domeniul serviciilor financiare.

Rețeaua are membri din țările Spațiului Economic European, adică din

  • Uniunea Europeană
  • Islanda
  • Liechtenstein
  • Norvegia

Rețeaua FIN-NET a fost înființată de Comisia Europeană în 2001, pentru

  • a promova cooperarea între mediatorii naționali în domeniul serviciilor financiare
  • a le oferi consumatorilor proceduri ușor accesibile de soluționare alternativă a litigiilor transfrontaliere care implică servicii financiare

Membrii FIN-NET

În prezent, FIN-NET numără 60 de membri din 27 de țări. Lista membrilor pe țări

Orice autoritate din Spațiul Economic European se poate afilia la FIN-NET, dacă

Un document numit memorandum de înțelegere definește procedurile prin care membrii cooperează pentru a soluționa pe cale extrajudiciară litigiile financiare transfrontaliere.

Documente