Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Poslanstvo mreže FIN-NET

FIN-NET je mreža nacionalnih organizacij, ki so pristojne za zunajsodno reševanje pritožb potrošnikov v zvezi s finančnimi storitvami.

Mreža zajema države Evropskega gospodarskega prostora, tj.

  • Evropsko unijo
  • Islandijo
  • Lihtenštajn
  • Norveško

Mrežo FIN-NET je vzpostavila Evropska komisija leta 2001, da bi

  • spodbudila sodelovanje nacionalnih razsodnikov za finančne storitve
  • omogočila potrošnikom enostaven dostop do alternativnega reševanja sporov v zvezi s čezmejnimi finančnimi storitvami

Člani mreže FIN-NET

FIN-NET ima trenutno 60 članov v 27 državah. Člani po državah

Član mreže FIN-NET lahko postane vsak organ v Evropskem gospodarskem prostoru, ki

Memorandum o soglasju določa pravila sodelovanja članov pri zunajsodnem reševanju čezmejnih finančnih sporov.

Dokumenti