Skip to main content
Finance
logo-fin-net.png

Uppdrag

FIN-Net är ett nätverk av nationella organisationer som ska lösa finansiella tvister utanför domstol.

Nätverket omfattar

  • EU-länderna
  • Island
  • Liechtenstein
  • Norge

FIN-Net inrättades av EU-kommissionen år 2001 för att

  • främja samarbetet mellan nationella ombudsmän för finansiella tjänster
  • ge konsumenterna tillgång till alternativ tvistlösning vid tvister om finansiella tjänster som rör flera länder

Nätverkets medlemmar

FIN-Net har för närvarande 60 medlemmar i 27 länder. Medlemmar per land

Myndigheter som vill ansluta sig till FIN-Net ska

Samarbetet mellan medlemmarna beskrivs i ett samförståndsavtal.

Dokument