Skip to main content
Finance

Niestety, żaden organ w tym kraju nie jest jeszcze członkiem sieci FIN-NET. W związku z tym nie możesz za pośrednictwem strony FIN-NET przedłożyć sprawy dotyczącej sporu z podmiotem świadczącym usługi finansowe w tym kraju.