Skip to main content
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Isem bil-Malti: iċ-Ċentru għall-Medjazzjoni fil-Bureau Kroat tal-Assigurazzjoni

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Kroat u l-Ingliż

Email:mirenje@huo.hr

Sit web:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Isem bil-Malti: iċ-Ċentru għall-Medjazzjoni tal-Kamra Kroata tal-Ekonomija

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kollha.

Prodotti finanzjarji koperti: kollha.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: il-Kroat u l-Ingliż

Email:mirenje@hgk.hr

Sit web:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni