Skip to main content
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Echivalentul numelui în română: Centrul de mediere din cadrul Biroului croat pentru asigurări

Instituții financiare acoperite: societăți de asigurări

Produse financiare acoperite: asigurări de viață/generale

Limbi în care se pot trimite reclamații: croată și engleză

Adresa de e-mail:mirenje@huo.hr

Site web:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Informații suplimentare:Fișă informativă

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Echivalentul numelui în română: Centrul de mediere din cadrul Camerei de economie din Croația

Instituții financiare acoperite: toate

Produse financiare acoperite: toate

Limbi în care se pot trimite reclamații: croată și engleză

Adresa de e-mail:mirenje@hgk.hr

Site web:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Informații suplimentare:Fișă informativă