Skip to main content
Finance

Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Ime v slovenščini: Mediacijski center pri hrvaškem uradu za zavarovanja

Zajete finančne institucije: zavarovalnice

Zajeti finančni produkti: življenjska in druga zavarovanja.

Jezik pritožbe: hrvaščina in angleščina

E-naslov:mirenje@huo.hr

Spletišče:Centar za mirenje pri Hrvatskom uredu za osiguranje

Več informacij:informativni pregled

Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Ime v slovenščini: Mediacijski center pri hrvaški gospodarski zbornici

Zajete finančne institucije: vse.

Zajeti finančni produkti: vsi.

Jezik pritožbe: hrvaščina in angleščina

E-naslov:mirenje@hgk.hr

Spletišče:Centar za mirenje pri Hrvatskoj Gospodarskoj Komori

Več informacij:informativni pregled