Skip to main content
Finance

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Isem bil-Malti: il-Bord tal-Appelli għal Kumpaniji ta' Investiment

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-intermedjarji tal-investimenti.

Prodotti finanzjarji koperti: il-biċċa l-kbira tal-investimenti.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: id-Daniż, l-Ingliż, l-Iżvediż, in-Norveġiż

Email:sek@fanke.dk

Sit web:Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni

Det finansielle ankenævn

Isem bil-Malti: il-Bord tal-Appell għall-Kumpaniji Finanzjarji

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, istituzzjonijiet tal-ipoteka u fondi ta’ investiment.

Prodotti finanzjarji koperti: servizzi bankarji, kreditu b’ipoteka u fondi ta’ investiment.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: id-Daniż, l-Ingliż, l-Iżvediż, in-Norveġiż

Email:sek@fanke.dk

Sit web:Det finansielle ankenævn

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni

Ankenævnet for Forsikring

Isem bil-Malti: il-Bord tal-Appell dwar l-Assigurazzjoni

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: kumpaniji tal-assigurazzjoni, il-biċċa l-kbira tal-provvedituri tal-pensjonijiet.

Prodotti finanzjarji koperti: assigurazzjoni fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, il-biċċa l-kbira tal-pensjonijiet.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: id-Daniż, l-Ingliż

Email:ankeforsikring@ankeforsikring.dk

Sit web:Ankenævnet for Forsikring

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni