Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Наименование на български: Омбудсман към органа за финансовите пазари (AMF)

Обхванати финансови институции: доставчици на инвестиционни продукти, повечето инвестиционни посредници, повечето брокери на ценни книжа, някои доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: повечето инвестиции, повечето ценни книжа, някои пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: френски и английски

За контакт:Contact the AMF ombudsman

Уебсайт:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Уебсайт на английски:AMF Ombudsman

За повече информация:Информационен документ

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Наименование на български: Омбудсман към френската асоциация на специализираните финансови дружества

Обхванати финансови институции: повечето кредитни кооперации, някои банки, някои ипотечни банки.

Обхванати финансови продукти: повечето кредити и заеми, повечето ипотеки.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: френски и английски

Електронен адрес:mediateur@asf-france.com

Уебсайт:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

За повече информация:Информационен документ

Médiateur de l'Assurance

Наименование на български: Омбудсман в областта на застрахователното дело

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества, някои кредитни кооперации, някои застрахователни посредници, някои доставчици на пенсионни продукти.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, повечето плащания, повечето депозити, повечето инвестиции, някои пенсии.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: френски и английски

Електронен адрес:le.mediateur@mediation-assurance.org

Уебсайт:Médiateur de l'Assurance

За повече информация:Информационен документ