Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Název v češtině: Veřejný ochránce práv Úřadu pro finanční trhy

Finanční instituce v působnosti: poskytovatelé investičních služeb, většina zprostředkovatelů investičních služeb, většina obchodníků s cennými papíry, někteří poskytovatelé penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: většina investičních služeb, většina cenných papírů, některé penzijní produkty

Stížnost může být podána v těchto jazycích: francouzština, angličtina

Kontakt:Kontaktovat veřejného ochránce práv AMF

Internetové stránky:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Internetové stránky v angličtině:AMF Ombudsman

Další informace:Informační přehled

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Název v češtině: Veřejný ochránce práv při Francouzské asociaci finančních institucí

Finanční instituce v působnosti: většina úvěrových družstev, některé banky, některé hypoteční banky

Finanční produkty v působnosti: většina úvěrů a půjček, většina hypotečních úvěrů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: francouzština, angličtina

E-mail:mediateur@asf-france.com

Internetové stránky:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Další informace:Informační přehled

Médiateur de l'Assurance

Název v češtině: Veřejný ochránce práv pro oblast pojištění

Finanční instituce v působnosti: Pojišťovny, některá úvěrová družstva, někteří zprostředkovatelé pojištění, někteří poskytovatelé penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: životní i neživotní pojištění, většina plateb, většina vkladů, většina investičních služeb, některé penzijní produkty

Stížnost může být podána v těchto jazycích: francouzština, angličtina

E-mail:le.mediateur@mediation-assurance.org

Internetové stránky:Médiateur de l'Assurance

Další informace:Informační přehled