Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Navn på dansk: Ombudsmand for værdipapir- og markedstilsynsmyndigheden (AMF)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: investeringsudbydere, de fleste investeringsmæglere, de fleste værdipapirmæglere, visse pensionsudbydere.

Dækker følgende finansielle produkter: de fleste investeringer, de fleste værdipapirer, visse pensioner.

Der kan klages på følgende sprog: Fransk og engelsk

Kontaktoplysninger:Contact the AMF ombudsman

Website:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Website på engelsk:AMF Ombudsman

Yderligere oplysninger:Informationsark

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Navn på dansk: Ombudsmand ved den franske sammenslutning af finansielle selskaber (ASF)

Dækker følgende finansieringsinstitutter: de fleste kreditforeninger, visse banker, visse realkreditinstitutter.

Dækker følgende finansielle produkter: de fleste kreditter og lån, de fleste boliglån.

Der kan klages på følgende sprog: Fransk og engelsk

E-email:mediateur@asf-france.com

Website:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Yderligere oplysninger:Informationsark

Médiateur de l'Assurance

Navn på dansk: Ombudsmand for forsikringsbranchen

Dækker følgende finansieringsinstitutter: forsikringsselskaber, visse kreditforeninger, visse forsikringsmæglere, visse pensionsudbydere.

Dækker følgende finansielle produkter: livs- og skadesforsikring, de fleste betalinger, de fleste indskud, de fleste investeringer, visse pensioner.

Der kan klages på følgende sprog: Fransk og engelsk

E-email:le.mediateur@mediation-assurance.org

Website:Médiateur de l'Assurance

Yderligere oplysninger:Informationsark