Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Nimi eesti keeles: Finantsturuameti ombudsman

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: investeeringupakkujad, enamik investeerimisvahendajaid, enamik väärtpaberivahendajaid, mõned pensionipakkujad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: enamik investeeringuid, enamik väärtpabereid, mõned pensionid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: prantsuse ja inglise

Kontakt:Finantsturuameti ombudsmani kontaktandmed

Veebisait:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Ingliskeelne veebisait:AMF Ombudsman

Lisateave:teabeleht

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Nimi eesti keeles: Prantsuse finantsettevõtete ühenduse vahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: enamik krediidiühistuid, mõned pangad, mõned hüpoteegipangad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: enamik krediidi- ja laenutooteid, enamik hüpoteeke.

Keeled, milles saab esitada kaebust: prantsuse ja inglise

E-post:mediateur@asf-france.com

Veebisait:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Lisateave:teabeleht

Médiateur de l'Assurance

Nimi eesti keeles: Kindlustusvahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: kindlustusandjad, mõned krediidiühistud, mõned kindlustusvahendajad, mõned pensionipakkujad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: elu- ja kahjukindlustus, enamik makseid, enamik hoiuseid, enamik investeeringuid, mõned pensionid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: prantsuse ja inglise

E-post:le.mediateur@mediation-assurance.org

Veebisait:Médiateur de l'Assurance

Lisateave:teabeleht