Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Nazwa w języku polskim: mediator urzędu ds. rynków finansowych (AMF)

Instytucje finansowe: podmioty świadczące usługi inwestycyjne, większość pośredników inwestycyjnych, większość pośredników papierów wartościowych, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: większość inwestycji, większość papierów wartościowych, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: francuski i angielski

Kontakt:Kontakt z rzecznikiem organu rynków finansowych

Strona internetowa:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Strona internetowa w języku angielskim:AMF Ombudsman

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Nazwa w języku polskim: mediator przy Francuskim Stowarzyszeniu Spółek Finansowych (ASF)

Instytucje finansowe: większość kas spółdzielczych, niektóre banki, niektóre banki hipoteczne

Produkty finansowe: większość kredytów i pożyczek, większość kredytów hipotecznych.

Języki, w których można złożyć skargę: francuski i angielski

E-mail:mediateur@asf-france.com

Strona internetowa:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Więcej informacji:arkusz informacyjny

Médiateur de l'Assurance

Nazwa w języku polskim: mediator ds. ubezpieczeń

Instytucje finansowe: zakłady ubezpieczeń, niektóre kasy spółdzielcze, niektórzy pośrednicy ubezpieczeniowi, niektóre zakłady ubezpieczeń emerytalnych

Produkty finansowe: ubezpieczenia na życie i inne, większość płatności, większość depozytów, większość inwestycji, niektóre emerytury

Języki, w których można złożyć skargę: francuski i angielski

E-mail:le.mediateur@mediation-assurance.org

Strona internetowa:Médiateur de l'Assurance

Więcej informacji:arkusz informacyjny