Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Echivalentul numelui în română: Mediatorul Autorității piețelor financiare (AMF)

Instituții financiare acoperite: furnizori de produse de investiții, majoritatea intermediarilor de servicii de investiții financiare, majoritatea intermediarilor de valori mobiliare, unii furnizori de produse de pensii

Produse financiare acoperite: majoritatea investițiilor, majoritatea valorilor mobiliare, unele produse de pensii

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză și engleză

Contact:Contactați mediatorul AMF

Site web:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Site web în engleză:AMF Ombudsman

Informații suplimentare:Fișă informativă

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Echivalentul numelui în română: Mediator pe lângă Asociația Franceză a Societăților Financiare (ASF)

Instituții financiare acoperite: majoritatea uniunilor de credit, unele bănci, unele bănci de credit ipotecar

Produse financiare acoperite: majoritatea creditelor și împrumuturilor, majoritatea creditelor ipotecare

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză și engleză

Adresa de e-mail:mediateur@asf-france.com

Site web:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Informații suplimentare:Fișă informativă

Médiateur de l'Assurance

Echivalentul numelui în română: Mediatorul în domeniul asigurărilor

Instituții financiare acoperite: societăți de asigurări, unele uniuni de credit, unii intermediari în asigurări, unii furnizori de produse de pensii

Produse financiare acoperite: asigurări de viață/generale, majoritatea plăților, majoritatea depozitelor, majoritatea investițiilor, unele produse de pensii

Limbi în care se pot trimite reclamații: franceză și engleză

Adresa de e-mail:le.mediateur@mediation-assurance.org

Site web:Médiateur de l'Assurance

Informații suplimentare:Fișă informativă