Skip to main content
Finance

Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Názov v slovenčine: Ombusdman Úradu pre finančné trhy (AMF)

Pokryté finančné inštitúcie: poskytovatelia investícií, väčšina investičných sprostredkovateľov, väčšina sprostredkovateľov cenných papierov, niektorí poskytovatelia dôchodkov

Pokryté finančné produkty: väčšina investícií, väčšina cenných papierov, niektoré dôchodky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: francúzština a angličtina

Kontaktná osoba:Ombudsman AMF

Webové sídlo:Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF)

Webové sídlo v angličtine:Ombusdman Úradu pre finančné trhy (AMF)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Názov v slovenčine: Ombudsman pri Francúzskom združení finančných spoločností

Pokryté finančné inštitúcie: väčšina úverových družstiev, niektoré banky, niektoré hypotekárne banky

Pokryté finančné produkty: väčšina úverov a pôžičiek, väčšina hypoték

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: francúzština a angličtina

E-mail:mediateur@asf-france.com

Webové sídlo:Médiateur de l’Association française des Sociétés Financières (ASF)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Médiateur de l'Assurance

Názov v slovenčine: Ombudsman pre oblasť poistenia

Pokryté finančné inštitúcie: poisťovacie spoločnosti, niektoré úverové družstvá, niektorí sprostredkovatelia poistenia, niektorí poskytovania dôchodkov

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie, väčšina platieb, väčšina vkladov, väčšina investícií, niektoré dôchodky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: francúzština a angličtina

E-mail:le.mediateur@mediation-assurance.org

Webové sídlo:Médiateur de l'Assurance

Ďalšie informácie:Informačný prehľad