Skip to main content
Finance

Ombudsstelle für Sachwerte und Investmentvermögen e.V.

Pavadinimas lietuvių kalba: Mediacijos tarnyba ginčams dėl nefinansinio ir investicinio turto

Finansų įstaigos: alternatyvaus investavimo fondų valdytojai (AIFV), uždaro tipo investicinių bendrovių paslaugų teikėjai, patikos bendrovės, alternatyvaus investavimo fondai, uždaro tipo investicinės bendrovės.

Finansiniai produktai: alternatyvaus investavimo fondai (AIF), uždaro tipo investicinės bendrovės.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių ir anglų

E. paštasinfo@ombudsstelle.com

Interneto svetainėOmbudsstelle Geschlossene Fonds e.V.

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Pavadinimas lietuvių kalba: Vokietijos taupomųjų bankų asociacija

Finansų įstaigos: tik Vokietijos taupomieji bankai.

Finansiniai produktai (siūlomi Vokietijos taupomųjų bankų): mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, hipotekos, investicijos, pensijos, vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių, bet jei reikia, taip pat anglų

E. paštasschlichtung@dsgv.de

Interneto svetainėDeutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV)

Interneto svetainė anglų kalba:German Savings Banks Association

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Ombudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Pavadinimas lietuvių kalba: Vokietijos kooperatinių bankų ombudsmenas

Finansų įstaigos: dauguma bankų, kai kurie hipotekos bankai.

Finansiniai produktai: mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, hipotekos, investicijos, kai kurie vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių, anglų

E. paštaskundenbeschwerdestelle@bvr.de

Interneto svetainėOmbudsmann der deutschen genossenschaftlichen Bankengruppe (BVR)

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Ombudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Pavadinimas lietuvių kalba: Vokietijos viešojo sektoriaus bankų ombudsmenas

Finansų įstaigos: kai kurie bankai.

Finansiniai produktai: mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, hipotekos, investicijos, kai kurie vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių, anglų, prancūzų

E. paštasombudsmann@voeb-kbs.de

Interneto svetainėOmbudsmann der öffentlichen Banken Deutschlands (VÖB)

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Ombudsmann der privaten Banken

Pavadinimas lietuvių kalba: Privačių bankų ombudsmenas

Finansų įstaigos: dauguma bankų, dauguma hipotekos bankų.

Finansiniai produktai: mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, investicijos, pensijos, vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių kalba arba bet kuria kita kalba, dėl kurios susitarė klientas ir bankas

E. paštasschlichtung@bdb.de

Interneto svetainėOmbudsmann der privaten Banken

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Ombudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Pavadinimas lietuvių kalba: Privataus sveikatos ir slaugos draudimo ombudsmenas

Finansų įstaigos: kai kurios draudimo bendrovės.

Finansiniai produktai: privatus sveikatos draudimas, privatus ilgalaikės priežiūros draudimas, kai kurios ne gyvybės draudimo paslaugos.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių

E. paštasombudsmann@pkv-ombudsmann.de

Interneto svetainėOmbudsmann Private Kranken- und Pflegeversicherung

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Ombudsstelle für Investmentfonds

Pavadinimas lietuvių kalba: Investicinių fondų mediacijos tarnyba

Finansų įstaigos: kai kurie investicinių paslaugų teikėjai, kai kurie bankai ir depozitoriumai.

Finansiniai produktai: kai kurios investicijos, kai kurie vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių ir anglų

E. paštasinfo@ombudsstelle-investmentfonds.de

Interneto svetainėOmbudsstelle für Investmentfonds

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Schlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Pavadinimas lietuvių kalba: Vokietijos centrinio banko mediacijos tarnyba

Finansų įstaigos: hipotekos tarpininkai, investavimo paslaugų teikėjai, investavimo tarpininkai, vertybinių popierių tarpininkai, kai kurie bankai, kai kurie hipotekos bankai, kai kurios kredito unijos.

Finansiniai produktai: didžioji dalis mokėjimų, kai kurie indėliai, kai kurie kreditai ir paskolos, kai kurios hipotekos, kai kurios investicijos, kai kurie vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių

E. paštasschlichtung@bundesbank.de

Interneto svetainėSchlichtungsstelle bei der Deutschen Bundesbank

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Schlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Pavadinimas lietuvių kalba: Federalinės finansų priežiūros tarnybos mediacijos taryba

Finansų įstaigos: Visos „BaFin“ prižiūrimos institucijos.

Finansiniai produktai: investiciniai produktai, apibrėžti investicijų įstatymu, taip pat bankininkystės operacijos ir finansinės paslaugos, nurodytos Bankininkystės įstatymo (Kreditwesengesetz) 1 skirsnio 1 skyriaus 1 ir 1a dalyse (KWG §1 (1) ir §1 (1a)).

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių

E. paštasschlichtungsstelle@bafin.de

Interneto svetainėSchlichtungsstelle bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Verband der Privaten Bausparkassen e.V. – Schlichtungsstelle Bausparen

Pavadinimas lietuvių kalba: Privačių Bausparkassen asociacijos mediacijos taryba

Finansų įstaigos: tik privačios Bausparkassen, kurios yra privačių Bausparkassen asociacijos narės. Viešos Bausparkassen šioje schemoje nedalyvauja.

Finansiniai produktai: visi dalyvaujančių Bausparkassen siūlomi produktai ir paslaugos.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių ir, jei reikia, anglų

E. paštasinfo@schlichtungsstelle-bausparen.de

Interneto svetainė Verband der Privaten Bausparkassen – Schlichtungsstelle Bausparen

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Versicherungsombudsmann e.V.

Pavadinimas lietuvių kalba: Draudimo ombudsmenas

Finansų įstaigos: draudimo bendrovės, draudimo tarpininkai.

Finansiniai produktai: gyvybės ir ne gyvybės draudimas.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: vokiečių ir, jei reikia, anglų ir prancūzų

E. paštasbeschwerde@versicherungsombudsmann.de

Interneto svetainėVersicherungsombudsmann e.V.

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas