Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Název v češtině: Smírčí orgán pro Budapešť

Finanční instituce v působnosti: někteří zprostředkovatelé investičních služeb

Finanční produkty v působnosti: některé platby

Stížnost může být podána v těchto jazycích: maďarština

E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

Internetové stránky:Budapesti Békéltető Testület

Další informace:Informační přehled

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Název v češtině: Smírčí orgán pro finanční záležitosti

Finanční instituce v působnosti: banky, hypoteční banky, hypoteční zprostředkovatelé, úvěrová družstva, pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé, investiční poskytovatelé, investiční zprostředkovatelé, zprostředkovatelé penzijních produktů, obchodníci s cennými papíry, většina poskytovatelů penzijních produktů

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypoteční úvěry, životní pojištění, neživotní pojištění, investiční služby, cenné papíry, většina penzijních produktů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: maďarština, angličtina

E-mail:pbttitkarsag@mnb.hu

Internetové stránky:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Další informace:Informační přehled