Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Navn på dansk: Forligsorganet i Budapest

Dækker følgende finansieringsinstitutter: visse investeringsmæglere.

Dækker følgende finansielle produkter: visse betalinger.

Der kan klages på følgende sprog: Ungarsk

E-email:bekelteto.testulet@bkik.hu

Website:Budapesti Békéltető Testület

Yderligere oplysninger:Informationsark

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Navn på dansk: Finansielt mæglingsorgan

Dækker følgende finansieringsinstitutter: banker, realkreditinstitutter, boliglånsmæglere, kreditforeninger, forsikringsselskaber, forsikringsmæglere, investeringsudbydere, investeringsmæglere, pensionsmæglere, værdipapirmæglere, de fleste pensionsudbydere.

Dækker følgende finansielle produkter: betalinger, indskud, kreditter og lån, boliglån, livs- og skadesforsikring, investeringer, værdipapirer, de fleste pensioner.

Der kan klages på følgende sprog: Ungarsk og engelsk

E-email:pbttitkarsag@mnb.hu

Website:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Yderligere oplysninger:Informationsark