Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Nimi eesti keeles: Budapesti vahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: Mõned investeerimisvahendajad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: mõned maksed.

Keeled, milles saab esitada kaebust: ungari

E-post:bekelteto.testulet@bkik.hu

Veebisait:Budapesti Békéltető Testület

Lisateave:teabeleht

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Nimi eesti keeles: Finantsvahekohus

Pädevusse kuuluvad finantsasutused: pangad, hüpoteegipangad, hüpoteegivahendajad, krediidiühistud, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad, investeeringupakkujad, investeerimisvahendajad, pensionivahendajad, väärtpaberivahendajad, enamik pensionipakkujaid.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, väärtpaberid, enamik pensione.

Keeled, milles saab esitada kaebust: ungari ja inglise

E-post:pbttitkarsag@mnb.hu

Veebisait:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Lisateave:teabeleht