Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Hatásköre a következő pénzügyi intézményekre terjed ki: egyes befektetési közvetítők

Hatásköre a következő pénzügyi termékekre terjed ki: egyes pénzforgalmi szolgáltatások

A testülethez a következő nyelve(ke)n lehet panaszt benyújtani: magyar

E-mail-cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap:Budapesti Békéltető Testület

További információk:Tájékoztató

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Hatásköre a következő pénzügyi intézményekre terjed ki: bankok, jelzálogbankok, jelzálog-közvetítők, hitelszövetkezetek, biztosítótársaságok, biztosításközvetítők, befektetési szolgáltatók, befektetési közvetítők, nyugdíjközvetítők, értékpapír-közvetítők, a legtöbb nyugdíjszolgáltató

Hatásköre a következő pénzügyi termékekre terjed ki: pénzforgalmi szolgáltatások, letétek, hitelek és kölcsönök, jelzáloghitelek, életbiztosítás/nem-életbiztosítás, befektetések, értékpapírok, a legtöbb nyugdíj

A testülethez a következő nyelve(ke)n lehet panaszt benyújtani: magyar és angol

E-mail-cím:pbttitkarsag@mnb.hu

Honlap:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

További információk:Tájékoztató