Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Isem bil-Malti: il-Korp Konċiljatorju ta' Budapest

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: xi intermedjarji tal-investimenti.

Prodotti finanzjarji koperti: xi pagamenti.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ungeriż

Email:bekelteto.testulet@bkik.hu

Sit web:Budapesti Békéltető Testület

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Isem bil-Malti: il-Korp ta' Konċiljazzjoni Finanzjarja (PBT)

Istituzzjonijiet finanzjarji koperti: banek, banek tal-ipoteka, ipoteki intermedjarji, unjonijiet tal-kreditu, kumpaniji tal-assigurazzjoni, intermedjarji tal-assigurazzjoni, provvedituri tal-investimenti, intermedjarji tal-investimenti, intermedjarji tal-pensjonijiet, intermedjarji tat-titoli, il-biċċa l-kbira tal-provvedituri tal-pensjonijiet.

Prodotti finanzjarji koperti: pagamenti, depożiti, kreditu u self, ipoteki, assigurazzjonijiet fuq il-ħajja/mhux fuq il-ħajja, investimenti, titoli, il-biċċa l-kbira tal-pensjonijiet.

Lingwi li bihom jista’ jsir ilment: l-Ungeriż u l-Ingliż

Email:pbttitkarsag@mnb.hu

Sit web:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Aktar informazzjoni:Folja ta’ informazzjoni