Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Omschrijving in het Nederlands: Geschillencommissie van Boedapest

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: sommige beleggingsmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: sommige betalingen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Hongaars

E-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

Website:Budapesti Békéltető Testület

Meer informatie:Factsheet

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Omschrijving in het Nederlands: Financieel bemiddelingsorgaan

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, hypotheekbanken, hypotheekmakelaars, kredietcoöperaties, verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars, beleggingsfondsen, beleggingsmakelaars, pensioenmakelaars, effectenmakelaars, de meeste pensioenverstrekkers

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: betalingen, deposito’s, kredieten en leningen, hypotheken, levens- en andere verzekeringen, beleggingen, effecten, de meeste pensioenen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Hongaars en Engels

E-mail:pbttitkarsag@mnb.hu

Website:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Meer informatie:Factsheet