Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Echivalentul numelui în română: Organismul de mediere Budapesta

Instituții financiare acoperite: unii intermediari de servicii de investiții financiare

Produse financiare acoperite: unele plăți

Limbi în care se pot trimite reclamații: maghiară

Adresa de e-mail:bekelteto.testulet@bkik.hu

Site web:Budapesti Békéltető Testület

Informații suplimentare:Fișă informativă

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Echivalentul numelui în română: Organism de mediere financiară

Instituții financiare acoperite: bănci, bănci de credit ipotecar, intermediari de credite ipotecare, uniuni de credit, societăți de asigurări, intermediari în asigurări, furnizori de produse de investiții, intermediari de servicii de investiții financiare, intermediari de produse de pensii, intermediari de valori mobiliare, majoritatea furnizorilor de produse de pensii

Produse financiare acoperite: plăți, depozite, credite și împrumuturi, credite ipotecare, asigurări de viață/generale, investiții, valori mobiliare, majoritatea pensiilor

Limbi în care se pot trimite reclamații: maghiară și engleză

Adresa de e-mail:pbttitkarsag@mnb.hu

Site web:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Informații suplimentare:Fișă informativă