Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Ime v slovenščini: Organ Budimpešte za poravnavo sporov

Zajete finančne institucije: večina investicijskih posrednikov.

Zajeti finančni produkti: nekatera plačila.

Jezik pritožbe: madžarščina

E-naslov:bekelteto.testulet@bkik.hu

Spletišče:Budapesti Békéltető Testület

Več informacij:informativni pregled

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Ime v slovenščini: Organ za poravnavo v finančnih zadevah

Zajete finančne institucije: banke, stanovanjsko-kreditne banke, posredniki stanovanjsko-hipotekarnih kreditov, kreditne zadruge, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, ponudniki investicijskih storitev, investicijski posredniki, posredniki pokojninskega zavarovanja, posredniki vrednostnih papirjev, večina ponudnikov pokojninskega zavarovanja.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, življenjska in druga zavarovanja, investicijski produkti, večina pokojninskih zavarovanj.

Jezik pritožbe: madžarščina in angleščina

E-naslov:pbttitkarsag@mnb.hu

Spletišče:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Več informacij:informativni pregled