Skip to main content
Finance

Budapesti Békéltető Testület

Namn på svenska: Förlikningsorganet i Budapest

Finansinstitut som omfattas: Vissa investeringsförmedlare

Finansiella produkter som omfattas: Vissa betalningar

Språk för klagomål: Ungerska

E-post:bekelteto.testulet@bkik.hu

Webbplats:Budapesti Békéltető Testület

Mer information:Faktablad

Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Namn på svenska: Det finansiella förlikningsorganet

Finansinstitut som omfattas: Banker, hypoteksbanker, förmedlare av hypotekslån, kreditföreningar, försäkringsbolag, försäkringsförmedlare, tillhandahållare av investeringstjänster, investeringsförmedlare, värdepappersinstitut, pensionsförmedlare och de flesta pensionsinstitut

Finansiella produkter som omfattas: Betalningar, insättningar, krediter och lån, hypotekslån, liv- och skadeförsäkringar, investeringar, värdepapper och de flesta pensioner

Språk för klagomål: Ungerska och engelska

E-post:pbttitkarsag@mnb.hu

Webbplats:Pénzügyi Békéltető Testület (PBT)

Mer information:Faktablad