Skip to main content
Finance

Úrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Pavadinimas lietuvių kalba: Skundų dėl sandorių su finansų įmonėmis nagrinėjimo komitetas

Finansų įstaigos: bankai, investavimo paslaugų teikėjai, investavimo tarpininkai, vertybinių popierių tarpininkai, mokėjimo paslaugų teikėjai

Finansiniai produktai: mokėjimai, indėliai, kreditai ir paskolos, hipotekos, vertybiniai popieriai.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: islandų, anglų (tarpvalstybiniais klausimais)

E. paštasurskfjar@fme.is

Interneto svetainėÚrskurðarnefnd um viðskipti við fjármálafyrirtæki

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas

Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Pavadinimas lietuvių kalba: Skundų dėl draudimo paslaugų komitetas

Finansų įstaigos: draudimo bendrovės.

Finansiniai produktai: gyvybės ir ne gyvybės draudimas.

Kalbos, kuriomis galima pateikti skundą: islandų, anglų (tarpvalstybiniais klausimais)

E. paštasurskfjar@fme.is

Interneto svetainėÚrskurðarnefnd í vátryggingamálum

Daugiau informacijos:informacinis dokumentas