Skip to main content
Finance

Financial Services and Pensions Ombudsman/ An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean (finantsteenuste ja pensionide ombudsman)

Pädevusse kuuluvad finantseerimisasutused: pangad, hüpoteegipangad, hüpoteegivahendajad, krediidiühistud, kindlustusandjad, kindlustusvahendajad, investeeringupakkujad, investeerimisvahendajad, väärtpaberivahendajad, mõned pensionipakkujad, mõned pensionivahendajad.

Pädevusse kuuluvad finantstooted: maksed, hoiused, krediit ja laenud, hüpoteegid, elu- ja kahjukindlustus, investeeringud, väärtpaberid, mõned pensionid.

Keeled, milles saab esitada kaebust: inglise ja iiri

E-post:info@fspo.ie

Veebisait:Financial Services and Pensions Ombudsman / An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Lisateave:teabeleht