Skip to main content
Finance

Ombudsman pre finančné služby a dôchodky/An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, sprostredkovatelia cenných papierov, niektorí poskytovatelia dôchodkov, niektorí sprostredkovatelia dôchodkových produktov

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, investície, cenné papiere, dôchodky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: angličtina a írčina

E-mail:info@fspo.ie

Webové sídlo:Ombudsman pre finančné služby a dôchodky/An tOmbudsman Sheirbhísí Airgeadais agus Pinsean

Ďalšie informácie:Informačný prehľad