Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Наименование на български: Банков и финансов омбудсман

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, кредитни кооперации, платежни институции, институции за електронни пари, Poste Italiane S.p.A.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: италиански, английски

Електронен адрес:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Уебсайт:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

За повече информация:Информационен документ

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Наименование на български: Институт за надзор на застрахователния сектор

Обхванати финансови институции: застрахователни дружества, застрахователни посредници

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: италиански, английски

Електронен адрес:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Уебсайт:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

За повече информация:Информационен документ

Conciliatore Bancario Finanziario

Наименование на български: Банков омбудсман

Обхванати финансови институции: банки, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници.

Обхванати финансови продукти: застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, някои депозити.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: италиански, френски, английски, испански

Електронен адрес:segreteria@conciliatorebancario.it

Уебсайт:Conciliatore Bancario Finanziario

За повече информация:Информационен документ

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Наименование на български: Омбудсман по финансови въпроси и ценни книжа

Обхванати финансови институции: банки, кредитни кооперации, някои застрахователни дружества, някои доставчици на инвестиционни продукти, повечето инвестиционни посредници, повечето брокери на ценни книжа, депозитари.

Обхванати финансови продукти: някои застраховки „Живот“, повечето инвестиции, повечето ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: италиански, английски

Електронен адрес:info.acf@consob.it

Уебсайт:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

За повече информация:Информационен документ