Skip to main content
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Název v češtině: Rozhodce pro bankovnictví a finance (ABF)

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, hypoteční banky, zprostředkovatelé hypotečních úvěrů, úvěrová družstva, platební instituce, instituce elektronických peněz, Poste Italiane S.p.A.

Finanční produkty v působnosti: platby, vklady, úvěry a půjčky, hypotéky

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina

E-mail:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Internetové stránky:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Další informace:Informační přehled

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Název v češtině: Dozorčí orgán pro pojišťovnictví (ISVAP)

Má v působnosti tyto finanční instituce: pojišťovny, pojišťovací zprostředkovatelé

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, francouzština

E-mail:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Internetové stránky:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Další informace:Informační přehled

Conciliatore Bancario Finanziario

Název v češtině: Veřejný ochránce práv v bankovních záležitostech

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, poskytovatelé investičních služeb, investiční zprostředkovatelé

Finanční produkty v působnosti: životní pojištění, neživotní pojištění, investice, některé typy vkladů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina, francouzština

E-mail:segreteria@conciliatorebancario.it

Internetové stránky:Conciliatore Bancario Finanziario

Další informace:Informační přehled

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Název v češtině: Rozhodce pro finanční spory (ACF)

Má v působnosti tyto finanční instituce: banky, úvěrová družstva, některé pojišťovny, někteří poskytovatelé investičních služeb, většina investičních zprostředkovatelů, většina obchodníků s cennými papíry, depozitáři

Finanční produkty v působnosti: některé typy životního pojištění, většina investic, většina cenných papírů

Stížnost může být podána v těchto jazycích: italština, angličtina

E-mail:info.acf@consob.it

Internetové stránky:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Další informace:Informační přehled