Skip to main content
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Nosaukums latviešu valodā: Banku un finanšu arbitrs

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, hipotēku bankas, hipotekārā kredīta starpnieki, kredītkooperatīvi, maksājumu iestādes, elektroniskās naudas iestādes, Poste Italiane S.p.A. (Itālijas pasts)

Aptvertie finanšu produkti: maksājumi, noguldījumi, kredīti un aizdevumi, hipotekārie kredīti.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

 

Tīmekļa vietne:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Papildu informācija:informācijas lapa

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Nosaukums latviešu valodā: Apdrošināšanas uzraudzības iestāde

Aptvertās finanšu iestādes: apdrošināšanas sabiedrības, apdrošināšanas starpnieki.

Aptvertie finanšu produkti: dzīvības/nedzīvības apdrošināšana.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Tīmekļa vietne:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Papildu informācija:informācijas lapa

Conciliatore Bancario Finanziario

Nosaukums latviešu valodā: Samierināšanas iestāde banku un finanšu jomā

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, ieguldījumu pakalpojumu starpnieki.

Aptvertie finanšu produkti: dzīvības/nedzīvības apdrošināšana, ieguldījumi, daži noguldījumi.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, franču, angļu, spāņu

E-pasts:segreteria@conciliatorebancario.it

Tīmekļa vietne:Conciliatore Bancario Finanziario

Papildu informācija:informācijas lapa

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Nosaukums latviešu valodā: Finanšu strīdu tiesnesis

Aptvertās finanšu iestādes: bankas, kredītkooperatīvi, dažas apdrošināšanas sabiedrības, daži ieguldījumu pakalpojumu sniedzēji, lielākā daļa ieguldījumu pakalpojumu starpnieku, lielākā daļa vērtspapīru starpnieksabiedrību, turētājbankas.

Aptvertie finanšu produkti: daži dzīvības apdrošināšanas veidi, lielākā daļa ieguldījumu, lielākā daļa vērtspapīru.

Valodas, kurās var iesniegt sūdzību: itāļu, angļu

E-pasts:info.acf@consob.it

Tīmekļa vietne:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Papildu informācija:informācijas lapa