Skip to main content
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Omschrijving in het Nederlands: Bemiddelaar op het gebied van bank- en financiële zaken

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, hypotheekbanken, hypotheekmakelaars, kredietcoöperaties, betalingsinstellingen, instellingen voor elektronische valuta, Poste Italiane S.p.A.

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: betalingen, deposito’s, kredieten, leningen, hypotheken

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Italiaans, Engels

E-mail:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Website:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Meer informatie:Factsheet

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Omschrijving in het Nederlands: Instituut voor toezicht op het verzekeringswezen (IVASS)

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: verzekeringsmaatschappijen, verzekeringsmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: levens- en andere verzekeringen

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Italiaans, Engels

E-mail:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Website:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Meer informatie:Factsheet

Conciliatore Bancario Finanziario

Omschrijving in het Nederlands: Ombudsman op het gebied van bank- en financiële zaken

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, beleggingsfondsen, beleggingsmakelaars

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: levens- en andere verzekeringen, beleggingen, bepaalde deposito's

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Italiaans, Frans, Engels, Spaans

E-mail:segreteria@conciliatorebancario.it

Website:Conciliatore Bancario Finanziario

Meer informatie:Factsheet

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Omschrijving in het Nederlands: Arbitragepanel voor financiële geschillen (ACF)

Financiële dienstverleners waarover u een klacht kunt indienen: banken, kredietcoöperaties, sommige verzekeringsmaatschappijen, sommige beleggingsfondsen, de meeste beleggingsmakelaars, de meeste effectenmakelaars, depositobanken

Financiële producten waarover u een klacht kunt indienen: sommige levensverzekeringen, de meeste beleggingen, de meeste effecten.

Talen waarin u een klacht kunt indienen: Italiaans, Engels

E-mail:info.acf@consob.it

Website:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Meer informatie:Factsheet