Skip to main content
Finance

Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Názov v slovenčine: Rozhodca pre bankovníctvo a financie

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, úverové družstvá, platobné inštitúcie, inštitúcie elektronických peňazí, Poste Italiane S.p.A. (Talianska pošta)

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: taliančina, angličtina

E-mail:abf@bancaditalia.it, roma.abf.segreteriatecnica@bancaditalia.it

Webové sídlo:Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Názov v slovenčine: IVASS – Úrad pre dohľad nad odvetvím poisťovníctva

Pokryté finančné inštitúcie: poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: taliančina, angličtina

E-mail:scrivi@ivass.itivass@pec.ivass.it

Webové sídlo:Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Conciliatore Bancario Finanziario

Názov v slovenčine: Bankový ombudsman

Pokryté finančné inštitúcie: banky, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia

Pokryté finančné produkty: životné/neživotné poistenie, investície, niektoré vklady

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: taliančina, francúzština, angličtina, španielčina

E-mail:segreteria@conciliatorebancario.it

Webové sídlo:Conciliatore Bancario Finanziario

Ďalšie informácie:Informačný prehľad

Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Názov v slovenčine: Rozhodca pre finančné spory

Pokryté finančné inštitúcie: banky, úverové družstvá, niektoré poistné spoločnosti, niektorí poskytovatelia investícií, väčšina investičných sprostredkovateľov, väčšina sprostredkovateľov cenných papierov, depozitáre

Pokryté finančné produkty: niektoré životné poistenia, väčšina investícií, väčšina cenných papierov

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: taliančina, angličtina

E-mail:info.acf@consob.it

Webové sídlo:Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad