Skip to main content
Finance

Sieť FIN-NET nemá žiaľ v tejto krajine zatiaľ žiadnych členov. Z tohto dôvodu nemôžete použiť webové sídlo siete FIN-NET na predloženie prípadu, ak máte spor s poskytovateľom finančných služieb v tejto krajine.