Skip to main content
Finance

Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Nazwa w języku polskim: rada arbitrażowa ds. rozstrzygania sporów dotyczących transgranicznych transferów kredytowych

Instytucje finansowe: banki, banki hipoteczne, pośrednicy hipoteczni, kasy spółdzielcze

Produkty finansowe: niektóre płatności, niektóre depozyty

Języki, w których można złożyć skargę: niemiecki

E-mail:info@schlichtungsstelle.li

Strona internetowa:Schlichtungsstelle zur Beilegung von Streitigkeiten bei der Ausführung von Überweisungen

Więcej informacji:arkusz informacyjny