Skip to main content
Лого на Европейската комисия
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Наименование на български: Служба на арбитъра за финансовите услуги

Обхванати финансови институции: банки, ипотечни банки, посредници в областта на ипотечните кредити, застрахователни дружества, застрахователни посредници, доставчици на инвестиционни продукти, инвестиционни посредници, доставчици на пенсионни продукти, посредници в областта на пенсионното дело, брокери на ценни книжа, депозитари, доставчици на платежни услуги.
Всички доставчици на финансови услуги, които са или са били лицензирани или упълномощени по друг начин от финансовия регулатор в Малта.

Обхванати финансови продукти: плащания, депозити, кредити и заеми, ипотеки, застраховки „Живот“ и общозастрахователни продукти, инвестиции, пенсии, ценни книжа.

Езици, на които може да бъде подадена жалба: Малтийски (в определени ситуации може да се приеме и английски)

Електронна поща:complaint.info@financialarbiter.org.mt

Уебсайт:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Уебсайт на английски:Служба на арбитъра за финансовите услуги

Повече информацияИнформационен документ