Skip to main content
Finance

Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Názov v slovenčine: Úrad arbitra pre finančné služby

Pokryté finančné inštitúcie: banky, hypotekárne banky, sprostredkovatelia hypoték, poisťovacie spoločnosti, sprostredkovatelia poistenia, poskytovatelia investícií, investiční sprostredkovatelia, poskytovatelia dôchodkov, sprostredkovatelia dôchodkových produktov, sprostredkovatelia cenných papierov, depozitári, poskytovatelia platobných služieb.
Všetci poskytovatelia finančných služieb, ktorí sú alebo boli držiteľmi licencie alebo iného oprávnenia vydaného orgánom finančného dohľadu na Malte.

Pokryté finančné produkty: platby, vklady, úvery a pôžičky, hypotéky, životné/neživotné poistenie, investície, dôchodky, cenné papiere

Jazyky, v ktorých je možné podať sťažnosť: maltčina (v niektorých situáciách sa môže akceptovať aj angličtina)

E-mail:complaint.info@financialarbiter.org.mt

Webové sídlo:Uffiċċju tal-Arbitru għas-Servizzi Finanzjarji

Webové sídlo v angličtine:Úrad arbitra pre finančné služby (Office of the Arbiter for Financial Services)

Ďalšie informácie:Informačný prehľad