Skip to main content
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Nazwa w języku polskim: instytut ds. skarg w sektorze usług finansowych (Kifid)

Instytucje finansowe: banki, zakłady ubezpieczeń, pośrednicy ubezpieczeniowi, większość banków hipotecznych, większość pośredników hipotecznych, większość kas spółdzielczych, niektóre podmioty świadczące usługi inwestycyjne, niektórzy pośrednicy inwestycyjni, niektórzy pośrednicy ubezpieczeń emerytalnych, niektórzy pośrednicy papierów wartościowych

Produkty finansowe: płatności, depozyty, kredyty i pożyczki, kredyty hipoteczne, ubezpieczenia na życie i inne ubezpieczenia, inwestycje, emerytury, papiery wartościowe

Języki, w których można złożyć skargę: niderlandzki, angielski

E-mail:consumenten@kifid.nl

Strona internetowa:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Więcej informacji:arkusz informacyjny