Skip to main content
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Echivalentul numelui în română: Institutul de soluționare a reclamațiilor în domeniul serviciilor financiare (Kifid)

Instituții financiare acoperite: bănci, societăți de asigurări, intermediari în asigurări, majoritatea băncilor de credit ipotecar, majoritatea intermediarilor de credite ipotecare, majoritatea uniunilor de credit, unii furnizori de produse de investiții, unii intermediari de servicii de investiții financiare, unii intermediari de produse de pensii, unii intermediari de valori mobiliare

Produse financiare acoperite: plăți, depozite, credite și împrumuturi, credite ipotecare, asigurări de viață/generale, investiții, pensii, valori mobiliare

Limbi în care se pot trimite reclamații: neerlandeză, engleză

Adresa de e-mail:consumenten@kifid.nl

Site web:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Informații suplimentare:Fișă informativă