Skip to main content
Finance

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Ime v slovenščini: Institut za pritožbe v zvezi s finančnimi storitvami

Zajete finančne institucije: banke, zavarovalnice, zavarovalni posredniki, večina stanovanjsko-kreditnih bank, večina posrednikov stanovanjsko-hipotekarnih kreditov, večina kreditnih zadrug, nekateri ponudniki investicijskih storitev, nekateri investicijski posredniki, nekateri posredniki pokojninskega zavarovanja, nekateri posredniki vrednostnih papirjev.

Zajeti finančni produkti: plačila, pologi, krediti in posojila, hipotekarni krediti, življenjska in druga zavarovanja, naložbeni produkti, pokojninsko zavarovanje, vrednostni papirji.

Jezik pritožbe: nizozemščina, angleščina

E-naslov:consumenten@kifid.nl

Spletišče:Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Več informacij:informativni pregled